Sallands advies aan Den Haag: Hoe gaan we de coronacrisis betalen?

Rond gemeenteraadsverkiezingen komt steevast aan de orde dat lokale partijen zonder landelijke binding geen overstijgende visies hebben, dat je niet precies weet wat je aan ze hebt in breder perspectief. Andersom zeggen juist die gemeentepartijen dat lokale afdelingen van landelijke partijen heel andere standpunten innemen dan hun overkoepelende grote broer. We hebben het nu andersom bij de hand. Kees Huls is gelieerd aan GemeenteBelangen en Lenka Pitrmanova zit bij de landelijke SP. Beiden op lokaal niveau, komen ze met een landelijke opinie.

Door Lenka Pitrmanova en Kees Huls

Deze crisis heeft een probleem dat al lang op de loer lag duidelijk voor het voetlicht gebracht. We moeten meer solidariteit tonen en meer op lange termijn denken over hoe we met zijn allen de beste leefomstandigheden kunnen creëren. Al voor de crisis was het duidelijk dat wij naar de rand van de financiële afgrond aan het gaan waren door steeds ouder wordende mensen, die meer zorg vereisen en een fatsoenlijk inkomen moeten hebben. Kernprobleem: Steeds minder mensen moeten voor steeds meer mensen zorgen en dat moet op een rechtvaardige wijze gebeuren.

Wij leven gelukkig in een sociaaldemocratie die pretendeert dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wanneer je onze loonbelastingtarieven ziet lijkt dat wel enigszins te gebeuren: tot € 68.508 jaarinkomen betaal je 37,35%, daarboven 49,5%. Wanneer je echter meer dan 5% van de aandelen van een BV bezit kom je in luilekkerland. Dan kun je een tantième/ bonus/ winstuitkering ontvangen die slechts met 25% belast wordt. Volstrekt onverklaarbaar, deze bijzondere belastingboxen 2 en 3 tarieven hebben geen enkele rechtvaardiging en dienen afgeschaft te worden. Verder is het ook vreemd dat maar tot € 57.232 een bijdrage Ziekenfondswet betaald hoeft te worden, weinig solidair, dit maximum afschaffen. In onze optiek is het niet te verkopen dat een doorsnee werknemer het maximale tarief van 49,5% moet betalen op zijn of haar overuren, 13e maand en vakantiegeld, terwijl iemand met een “aanmerkelijk belang” (>5%) maar 25% hoeft te betalen op bijzondere beloningen.

In de economie les hebben we geleerd dat een economisch product bestaat uit de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur. Heel vreemd dat de factor arbeid erg zwaar belast wordt en de factor kapitaal bijna niet, slechts 0,13% tot hooguit 5,5% bij grote vermogens. Natuurlijk neemt een financier een behoorlijk risico bij zijn investering en daarom mag het rendement best wat hoger zijn, maar bijv. tot 5% boven de spaarrente dit lage tarief en daarboven normale loonbelasting.

Ieder mens heeft een basisinkomen nodig om fatsoenlijk te kunnen wonen, eten, kleden enz. Dit is niet te vatten in procenten, immers dat iemand die € 1.000 per maand verdient en daarvan € 500 moet besteden aan huur betekent niet dat iemand die € 10.000 verdient € 5.000 kwijt is aan wonen. Dit is de reden waarom belastingen progressief moeten zijn en de huidige situatie beantwoordt daar onvoldoende aan, hier moet meer differentiatie komen. Er zou een lager tarief moeten komen voor jaarinkomens tot bijv. € 36.000 en een hogere schijf vanaf de Balkenende norm € 200.000, bijvoorbeeld 60% en een hoogste schijf vanaf € 1.000.000 van 75%.

De winstbelasting van bedrijven moet ook op de schop. Het blijkt telkens weer dat familiebedrijven over het algemeen een veel socialere instelling hebben dan beursgenoteerde en meer op langere termijn denken en dus continuïteit brengen. Dit rechtvaardigt een lagere winstbelasting voor hen. Vennootschapsbelasting voor beursgenoteerde bedrijven hoger dan voor ‘normale’ bedrijven

Speciale aandacht voor de multinationals, die vaak middels listige constructies overal de winstbelasting zoveel mogelijk te ontlopen. Helaas speelt ons eigen land een heel pijnlijke rol in het faciliteren daarvan, hiervoor is een complete ”industrie” aan de Zuidas in Amsterdam ontstaan, waarin ook onze Antillen een rol spelen.

Deze ontwijkingsroutes dienen dichtgetimmerd te worden zodat deze bedrijven hun fatsoenlijk steentje bijdragen aan de belastinginkomsten.

Wij hadden veel plaatsvervangende schaamte om Rutte en Hoekstra, die bij de recente onderhandelingen over het Europese reddingsplan Italië de les lazen over hun belastingsysteem, terwijl vele grote Italiaanse bedrijven, zoals Benneton, Fiat- Chrysler en Pirelli hun hoofdkantoor in een Amsterdamse brievenbus hebben.

Onvoorwaardelijke voorwaarde voor al deze maatregelen is wel dat er Europese kaderwetgeving en -tarieven op belastinggebied komen om te voorkomen dat EU- landen tegen elkaar uitgespeeld worden en bedrijven en personen naar andere landen gaan trekken.

Conclusies:

 • De belastinginkomsten dienen aanzienlijk verhoogd te worden om de staat de mogelijkheden te geven de op ons afkomende problemen zoals tijdelijke economische terugval, ziekenhuisfaciliteiten, gezondheidszorg, ouderenzorg etc. tegemoet te treden.
 • Dit kan bereikt worden door ongerijmdheden in de huidige belastingwetgeving te corrigeren, dus aanpassing van allerlei onrechtvaardigde belastingbox 2 en 3 regels.
 • Maximum bijdrage Ziekenfondswet afschaffen, waaruit dan wellicht het schrappen of omlaag brengen van het eigen risico gefinancierd kan worden.
 • Fijnslijpen van de huidige belastingschijven met toevoeging van een lagere en twee hogere.
 • Multinationals hun fair share laten bijdragen en ontwijkingsconstructies afsluiten.
 • Lagere winstbelasting voor niet- beursgenoteerde ondernemingen.

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten

 • Beste dame en heer,

  Met name jullie kritiek op de heffing in box 2 ( en ook 3 ) is zeer onterecht.Jullie vergeten dat de heffing op dividenden e.d. al is verhoogd tot 26.5 % maar, belangrijker, het is een heffing op heffing, want voordat je dat kunt uitkeren is er ook al vennootschapsbelasting over betaald, ergens tussen de 19 en 25 %. Ik kan jullie voorrekenen dat de totale heffing ongeveer gelijk uitkomt met de vierde belastingschijf. Dus zeker geen luilekkerland.
  En dan vergeet ik maar even dat jullie ook de termen tantiëme, bonus en winstuitkering op een hoop gooien met dividenden. Die eerste vallen gewoon onder de loonheffing en inkomstenbelasting…

  En over jullie opmerking over het Italiaanse belastingsysteem: wisten jullie dat in Italie van alle belastinginkomsten er slechts 8 % komt uit winst- en inkomensbelastingen ? En bijna 90 % uit heffingen en accijnzen ?
  Daar valt nog heel wat te nivelleren, denk ik.

  En tenslotte: van ganser harte eens met jullie opmerking dat er een Europese kaderbelastingwetgeving moet komen. Maar dat gaat deze eeuw niet gebeuren, zeker niet op het gebied van inkomsten- en winstbelasting.
  Daar gaat Nederland dwars voor liggen, maar ook Italie en Spanje en Polen, om er maar enkele te noemen.