Provincie trekt een miljoen euro extra uit voor innovatie in het MKB

eddy van hijum

De provincie Overijssel trekt een miljoen euro extra uit om innovatie in het Midden en Kleinbedrijf te stimuleren. Het geld is bedoeld om haalbaarheidsonderzoek te doen voor innovatieve ideeën. Er blijkt hiervoor grote belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Begin april werd een regeling hiervoor geopend, maar die was binnen een dag volledig overtekend. Voor de beschikbare 1.152.000 euro werden maar liefst 177 aanvragen ingediend. De provincie heeft nu besloten de subsidieregeling te verdubbelen. Per aanvraag kan maximaal 20.000 euro subsidie worden gevraagd.

Gedeputeerde Eddy van Hijum voor Economie: “We gaan in Overijssel voor een slim en schoon MKB. Overijssel stimuleert en ondersteunt MKB bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Hiermee vergroten ondernemers hun (arbeids)productiviteit, efficiëntie en afzetmarkt. Dat verbetert de concurrentiekracht van ondernemers. Op die manier bouwen we samen aan een krachtige Overijsselse economie.”

Animo groot ondanks crisis
Opvallend is dat het aantal subsidieaanvragen voor de innovatieregeling nog hoger ligt dan in voorgaande jaren (2018: 143 aanvragen, 2019: 144 aanvragen). Van Hijum: “Het is lastig om hier precies een verklaring voor te geven. Desgevraagd laten ondernemers weten dat ze zich willen voorbereiden op de periode na de crisis. Mensen die nu wellicht in het reguliere proces minder hebben te doen, worden vrijgespeeld voor research en development. Ik vind dat verstandig ondernemerschap voor bedrijven die dit kunnen. Maar ik besef ook dat er veel ondernemers zijn die op dit moment vooral bezig zijn met overleven op de korte termijn. We blijven ons onverminderd inzetten om hen de weg te wijzen naar de landelijke noodregelingen.”

Haalbaarheidsonderzoek
Een belangrijk onderdeel van innovatie is haalbaarheidsonderzoek naar technische en economische kansen van en risico’s van een product, proces of dienst. Om innovatie te stimuleren is de provincie Overijssel bereid een deel van de onderzoekskosten voor haar rekening te nemen, tot een maximum van 40% of 20.000 euro. De regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf, en moet bijdragen aan de innovatieagenda in de topsectoren in Overijssel: Hightech systemen en materialen, agro en food, life science en health, chemie, energie (inclusief biobased economy), tuinbouw, water en logistiek.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten