Open brief Rob Poelman: waardevolle bomen kappen voor parkeerplaatsen?

Open brief aan de gemeenteraad van Raalte.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen heeft het Raalter College van B&W groen licht gegeven voor de uitbreiding van parkeerplaatsen bij station Raalte en Heino. Tijdens de planvorming is de werkgroep Groene Agenda niet betrokken geweest. Helaas is de werkgroep Groene Agenda voortgekomen uit ‘Groen, samen doen!’ meer een PR-instrument dan een serieuze partij voor wethouder Melenhorst en het College van B&W.

Door Rob Poelman

Nu meldt de lokale pers over de plannen dat bij station Heino er naar de inpassing van de parkeerplaatsen in het groen wordt gekeken. Tja, ik nodig u – raadsleden – allen uit om de stukken even door te nemen en dan is het duidelijk dat de aanleg van de parkeerplaatsen bij station Heino ten koste gaat van waardevolle bomen die notabene ook nog in de ecologische hoofdstructuur, de EHS, staan. Van inpassing in het groen is dus geen sprake.
Ik zou het op prijs stellen om de standpunten vanuit de Raalter politiek, u dus waaraan deze open brief is gericht, te mogen vernemen. Ik zal mijn standpunt als contactpersoon van de landelijke Bomenstichting en actief lid van de werkgroep Groene Agenda alvast aan u verduidelijken en dat is rood licht voor de uitbreiding waarvoor het College heeft gekozen. (variant 1 terwijl variant 2 een goede mogelijkheid biedt mits er op snelheid wordt gehandhaafd). Ik zal dan ook t.z.t een zienswijze en een mogelijke bezwaarprocedure tegen velling van waardevolle bomen in de EHS gaan indienen.
Hopende op een spoedige reactie waarvoor bij voorbaat alvast hartelijk dank.

4 reacties

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Zou de gemeente Raalte de herkomst van de auto’s ook onderzocht hebben? Want voor wie leggen we meer parkeerplaatsen aan? Voor mensen die van ver komen of voor mensen die voor minder dan voor vijf kilometer de auto pakken. De vraag die daaruit voortvloeit is of de samenleving geld over heeft voor mensen die niet fiets pakken voor zo’n klein stukje.

    En het is ook de vraag of extra parkeerplaatsen het probleem oplossen of dat het juist meer auto’s gaat aantrekken. Als er toch ruimte is, en als er thuis toch niemand anders is die de auto nodig heeft, dan pak ik toch lekker de auto?

    • Ja, Rob, de gemeente Raalte is er buitengewoon goed in allerlei nota’s, zoals “Groen, samen doen!”, op te stellen om daarmee bij de inwoners de indruk te wekken dat die serieus worden genomen, maar de werkelijkheid is het tegenovergestelde. De bomenkap-neurose is bij ons bestuurlijk apparaat nog steeds volop aanwezig. Die dwangmatige behoefte om bomen te vellen zal ook nog wel even aanhouden. Het gerucht gaat dat sommige bestuurders, bij het horen van ronkende motorkettingzagen, spontaan ejaculatieve momenten krijgen.
      Mij zou het niet verbazen.

  • Parkeerplaatsen bij stations zijn bijna altijd te klein van opzet. (Dalfsen is een positieve uitzondering). Dit terwijl het P&R idee prima is, kijk maar eens naar het westen van het land. Mijn idee: niet neuzelen maar rigoureus kiezen voor ruimte rond stations in combinatie met betrouwbaar OV. Dus Heino: beide opties uitvoeren. En Raalte: gewoon dat hele park bestraten.