Open brief aan GL en LA over roundup in Raalte

Vanavond behandelt de gemeente Raalte een brief van Hans de Kort over het gebruik van roundup op grond van de gemeente. Daar waar andere gemeenten (ook Olst-Wijhe)  en de provincie roundup verbieden op hun grond, is het in Raalte zelfs nog niet gekomen tot een politiek debat daarover.

Hans de Kort speek de fractievoorzitters van GroenLinks en Lokaal Alternatief aan vanavond verandering te brengen in  – op z’n minst – een gesprek over het onderwerp:

Dag Ralph en Egbert,
Vanavond is er weer een rond-de-tafelgesprek (het blijkt een raadsvergadering te zijn, red.). Een van de onderwerpen is de brief waarin de gemeente wordt verzocht het gebruik van landbouwgiffen door huurders/pachters van gronden die gemeentelijk eigendom zijn, te verbieden. Dat verzoek is recentelijk afgewezen ‘omdat de huidige huurders/pachters hebben aangegeven daarvan nooit gebruik te hebben gemaakt’. In mijn ogen een absurd argument. Los van de vraag of het waar is wat ze beweren, mogen ze die landbouwgiffen wél gebruiken. Van sancties dan wel handhaving kan dan dus geen sprake zijn.

Inmiddels hebben de gemeenten Doetinchem en Ede, alsook onze buurgemeente Ols-Wijhe, in navolging van vele andere gemeenten, al een verbod uitgesproken en, niet te vergeten, ook de provincies Overijssel en Gelderland zijn ertoe overgegaan.  

Voor de volledigheid: Ede, Almelo, Arnhem, Zutphen, Cuijk, Grave, Oude IJsselstreek en Mill en Sint Hubert laten weten het verbod volgend jaar toe te passen bij het aangaan van nieuwe pachtcontracten. 

Ik kan echt niet begrijpen dat de Raalter zelfbenoemde “rentmeesters van de schepping” zo halsstarrig blijven weigeren deze goede voorbeelden te volgen.

Hopelijk verandert dit na vanavond.
Met vriendelijke groet,
Hans de Kort

Tags

2 reacties

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Er is een raadsvergadering vanavond met op de agenda de beantwoording aan Hans de Kort. Dus geen rond de tafelgesprek. Ben benieuwd wat de raadsleden te melden hebben. Ik verwacht weinig maar wie weet komt er plots wat inzicht in wat gif kan aanrichten.

    • Inderdaad Rob, het wordt besproken in de raadsvergadering. Het was een beetje onduidelijk in de publicatie, maar bespreken in de raadsvergadering is natuurlijk een ultieme politieke gebeurtenis in Raalte. Dat wil zeggen, dat zou het móeten zijn. In werkelijkheid valt het echter vaak enorm tegen. Ik ben, net als jij, benieuwd hoe het dit keer af zal lopen, maar vrees dat er opnieuw een sisser klaar ligt.