HierinSalland komt er aan, doe je mee?

Als het technisch allemaal goed gaat, gaat deze week HierinSalland de lucht in. Daaronder gaan de verschillende InSalland-sites verder, die overigens ook allemaal gewoon afzonderlijk blijven bestaan.

We hadden al DuurzaaminSalland, CultuurinSalland, ZorgsaaminSalland, DamastinSalland en OpininSalland. Vermoedelijk gaan er in de loop van de tijd nog wel meer komen, zoals recreatie, wonen en werken in Salland. Dat alles wordt ondergebracht in HierinSalland.

De afzonderlijke sites blijven bestaan, omdat dat een soort van garantie is dat de thema’s die daar achter schuil gaan aandacht blijven krijgen. Als je bijvoorbeeld focust op cultuur, weet je zeker dat er meer aandacht voor cultuur zal zijn, net als duurzaam en zorg. In deze tijden is er alle reden dat soort thema’s de ruimte te geven. Je hoort betrokkenen daar ook over klagen: dat ze hun berichten binnen het systeem dat er nu is, niet meer kwijt kunnen of informatie erover niet meer kunnen vinden.

Stichting

HierinSalland is een stichting (in oprichting) die samen met jou en de rest van Salland die gemiste lokale journalistiek wil gaan bedrijven in Salland. De reguliere lokale journalistiek trekt zich terug of is vercommercialiseerd. Social Media blijken niet het alternatief te zijn. Maar communicatie, elkaar informeren over onderwerpen die er toe doen, bepaalt wel voor een belangrijk deel de kwaliteit van een samenleving. Journalistiek en democratie gaan hand in hand, zeggen ze. En als het ergens prettig leven is, blijven de mensen, komen ze terug, kiezen anderen die omgeving als hun woon- en werkomgeving.

En dan is iedereen altijd nieuwsgierig wie er achter zit. Nou, dat ben jijzelf. Daarom is HierinSalland een stichting. Het is geen bedrijf met winstoogmerk. We hoeven niet achter de politieauto aan voor zoveel mogelijk lezers of kijkers. We gaan werken met statuten en huishoudelijk reglement, zodat de koerst vastligt.

Wil je meedoen? Laat dan van je horen via info@hierinsalland.nl