De opiniemakers

Opiniemakers in Salland praten mee over de onderwerpen die op deze site aan de orde komen. Sommigen van hen schrijven zelf opiniestukken. De samenleving wordt vooral ook gevraagd mee te doen. Op die manier wil OpinieInSalland onderwerpen aan de orde stellen en ze van meerdere kanten belichten. OpinieInSalland heeft zelf geen mening, de opiniemakers wel degelijk.

Een opiniestuk voor deze site kan een doorwrocht diepgravend artikel met een mening zijn, foto’s, cartoons, columns en andere manieren om een mening te verkondigen zijn ook van harte welkom. Informeren, inspireren en activeren staan centraal. De bijdragen moet constructief zijn.

Wil jij ook opiniemaker worden? Stuur dan een mail naar info@opinieinsalland.nl