Mariënheem: De speelbal van de infrastructuur- politiek

© GoogleMaps

Mariënheem is gelegen aan de Rijksweg N35 en heeft de twijfelachtige eer dat het de enige plaats in Nederland is waar een rijksweg door de bebouwde kom loopt. Tot 5 jaar geleden was dat ook nog in Maastricht (N2) het geval, maar daar wel met gescheiden rijbanen en verkeerslichten. In Maastricht is het opgelost met een dubbeldekstunnel. Maar dat zie ik hier nog niet gebeuren. Al jaren wordt geprobeerd de N35 op te waarderen maar steeds worden de belanghebbenden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar uitvoeringsinstantie Rijkswaterstaat “het bos ingestuurd” en wordt onze regio zeer slecht bedeeld op financieel vlak. (Niet alleen op infra- gebied trouwens) Omdat gedane toezeggingen opeens weer geannuleerd werden heeft Plaatselijk Belang Mariënheem zich uit het overleg teruggetrokken en is alles weer in een impasse geraakt.

 

Door Kees Huls

 

Lijdensweg N35

De N35, de levensader van Overijssel tussen de regio’s Zwolle en Twente is al jarenlang onderwerp van een enorm gesjacher tussen het Rijk, Provincie en Gemeenten. Het Rijk is verplicht deze wegen in haar bezit te optimaliseren als onderdeel van het nationale interprovinciale wegennet. Daarvoor ontvangen zij hun deel van de Motorrijtuigenbelasting. Helaas moeten wij vaststellen dat in onze provincie slechts 4% van de belastingopbrengsten besteed worden tegen rond de 50% in de Randstad. Het gedeelte Wijthmen- Nijverdal van de N35 dat steeds min of meer hetzelfde is gebleven sinds de aanleg rond 1835 met uitzondering van de rondweg Heino en een paar verkeerslichten Dit stuk N35 is ook bijzonder omdat er vrijwel geen Rijkswegen meer zijn die niet minstens 100 km autowegen zijn. Zelfs in onze provincie zijn de andere niet- autosnelweg Rijkswegen wel 100 km autowegen (N36, N50)

Rol provincie

In het verleden heeft de provincie haar verantwoordelijkheid veel te ruim opgenomen en is allerlei rijksprojecten gaan cofinancieren terwijl zij daar absoluut niet toe verplicht was. Op zich zeer te prijzen, maar wel belachelijk. Geld weg gegooid dat voor doeleinden gebruikt had kunnen worden waarvoor de provincie wel verantwoordelijk is. In principe heeft de provincie zich alleen maar met de N35 bezig te houden met Kruispunt Bos in Raalte, waar Rijksweg 35 de Provinciale weg N348 kruist. Cofinanciering van dit soort projecten gebeurt door provincies en gemeenten wanneer hun wegen op de rijkswegen aansluiten of kruisen of wanneer een project luxer uitgevoerd wordt dan het ministerie wil. Tussen 2005 en 2015 financierde de provincie Overijssel 74% van de rijksprojecten, in de Randstad ligt dit percentage rond de 12%. Deze cijfers zijn van het ministerie. Het is duidelijk dat hier door het ministerie een vorm van chantage wordt toegepast om lagere overheden onevenredig veel te laten bijdragen. Eigenlijk hoeft de provincie helemaal geen rol te spelen in het overleg. Door haar (veel te) coulante opstelling jegens het ministerie is ze er min of meer in gemanipuleerd.

Veiligheid

Voor de opwaardering van de N35 wordt meestal met de argumenten bereikbaarheid en milieu geschermd. Ik wil het aspect veiligheid nu eens extra belichten. Toen de weg bijna 2 eeuwen geleden aangelegd werd reden er per dag 1.200 koetsen en wagens met snelheden van maximaal 15 km/h. Nu rijden er 32.000 wagens per dag met snelheden van 80 km/h. Het is bij voornoemde condities volstrekt onverantwoord dat dergelijke hoofdwegen geen gescheiden rijbanen hebben ter vermijding van frontale botsingen. Ook gelijkvloerse kruisingen oversteekplaatsen en overwegen zorgen voor extra gevaar. Tweebaans hoofdwegen zijn dan ook verreweg de allergevaarlijkste wegen in de ongevallenstatistieken.

Hoofdwegen met een goede doorstroming en zo min mogelijk oponthoud voorkomen ook dat mensen allerlei sluipwegen gaan zoeken en daardoor extra gevaar opleveren voor zwakkere verkeersdeelnemers. Ook zullen bij een goede doorstroming de verkeersdeelnemers minder stress hebben wat ook een positief effect op de veiligheid heeft.

Actie: onmiddellijk aanpakken rondweg

Het is duidelijk dat het Sallandse gedeelte van de N35 op geen enkele wijze voldoet aan de standaarden van een Rijksweg en dat dit overduidelijk het gevolg is van langdurige achterstelling van de lokale belangen. Het is best voor te stellen dat het ministerie kosten in de kom van Mariënheem wil vermijden omdat er later een rondweg om het dorp zal komen. De juiste reactie van het ministerie zou dan zijn deze rondweg op de kortst mogelijke termijn aan te leggen. Dit kan prima zonder dat de rest van de N35 aangepakt wordt, want deze zogenaamde MarsrouteN35 zal hoogstwaarschijnlijk nog vele jaren door het ministerie en Rijkswaterstaat gesaboteerd gaan worden zoals de geschiedenis ons helaas leert.

 

 

 

 

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten