Maaibeleid Olst-Wijhe gericht op biodiversiteit

Om te weten hoe je biodiversiteit terug kunt krijgen, moet je eerst weten welke waarden en normen er op dit moment gelden. We hebben daarom de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe naar hun visie op maaien gevraagd. Een royaal antwoord van Olst-Wijhe is al binnen, waarbij ze uitgegaan van het maaibeleid voor bermen. Wat opvalt: er is veel aandacht voor biodiversiteit.

Door Saskia Schonewille

Wij maaien onze bermen waar het kan 1 keer per jaar en waar het noodzakelijk is voor het verkeer 2 keer per jaar. Als het kan, worden de bermen pas in september gemaaid. Er zijn ook bermen, of hooilanden, die pas na de winter worden gemaaid, zoals de brede stroken bij de tunnel in Wijhe en enkele hooilanden in Olst in de wijk Zonnekamp.

Sommige delen in Zonnekamp worden zelfs eens in de 2 of 3 jaar gemaaid. Dit is goed voor de insecten die overwinteren in de begroeiing van de bermen/hooilanden.

Eind mei worden kleine delen gemaaid in verband met het uitzicht, met name op kruisingen binnen de bebouwde kom. In juni is de eerste maaironde; dan worden alle bermen met één werkgang langs het asfalt (ongeveer 120 tot 150 cm breed) gemaaid. Dit is voor het verkeer, de hele berm wordt pas in september gemaaid. Als het dus niet nodig is voor het verkeer, wordt deze maaironde overgeslagen.

Daar waar het mogelijk is om te verschralen, wordt het maaisel afgevoerd. Dat zorgt voor meer diversiteit in bloemen en minder gras. Daar waar de bodem heel rijk is, omdat er klei in de berm zit, is het niet mogelijk te verschralen en wordt er geklepeld. Dit is een vorm van maaien; het gras wordt met een soort van klepel, die aan een draaiende as zit, gekneusd/gehakt en daardoor niet gesneden maar verpulverd. Binnen de bebouwde kom wordt het maaisel in bermen en hooilanden verwijderd.

Op een aantal plaatsen staan bijzondere soorten, zoals Muizenoortje, Zandblauwtje, Veldsalie, Hengel en Muurhavikskruid. De stroken waarin bijzondere soorten staan, worden op een andere manier gemaaid. We proberen om na de bloei of 1 keer per jaar te maaien, maar dan wat later, bijvoorbeeld eind september/begin oktober. Dat is afhankelijk van de soort.

Samen met IVN is bepaald waar kan worden verschraald en waar bijzondere soorten staan. Er was destijds een werkgroep B(l)oeiende bermen onder leiding van een inwoner van Wijhe die bij IVN werkte. Deze inwoner was bioloog en een autoriteit op dit gebied. De werkgroep heeft een cursus verzorgd en de bermen in kaart gebracht.

Daar waar bermen opnieuw worden ingericht, bijvoorbeeld bij het verlagen en herprofileren, worden deze ingezaaid met een bloemenmengsel. In het mengsel zitten soorten die hier van nature voorkomen en die hier voor langere tijd kunnen blijven en zich uitzaaien. Dat is goed voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten