Lokaal Alternatief verbijsterd door gang van zaken bij Boerderij Strunk

Boerderij Strunk

Cultuurboerderij Strunk, een rijksmonument uit 1796 is in het bezit van de Gemeente Raalte. Deze was hard toe aan restauratie, die op dit moment uitgevoerd wordt. De bedoeling is dat er hier verscheidene culturele organisaties ondergebracht worden. Er was een stuurgroep in het leven geroepen om deze groepen in te passen. Dit bleek echter binnen het door de Gemeenteraad beschikbaar gestelde budget niet mogelijk. Dit was voor de stuurgroep aanleiding zich terug te trekken. Aanvullende financiering is gewenst maar niet de hele plaatselijke politiek staat met de portemonnee te zwaaien.

Lokaal Alternatief (2 zetels) is verbijsterd door deze berichtgeving omtrent de ontwikkelingen rond de verbouwing en nieuwbouw. Zij was ook al kritisch over de financiële onderbouwing van de oorspronkelijke plannen en betitelde deze als financieel drijfzand en gebaseerd op al te optimistisch wensdenken. Uiteindelijk heeft zij ingestemd met de plannen omdat er groot draagvlak onder diverse verenigingen in Raalte zou zijn. Lokaal Alternatief juicht dergelijke initiatieven ten gunste van verenigingen toe en wil dergelijke plannen dan ook zeker niet frustreren.

Nu uit berichtgeving blijkt dat er nogal wat in de plannen genoemde verenigingen zijn die van niets blijken te weten voelen de raadsleden van Lokaal Alternatief zich door de verantwoordelijke wethouders F. Niens en W. Wagenmans voor de gek gehouden, reden waarom zij met genoemde heren een pittig raadsdebat wensen te voeren. Om een gedegen debat te kunnen voorbereiden vraagt Lokaal Alternatief om een uitgebreide notitie waarin ‘zonder mist’ en helder uitgelegd wordt hoe dit alles heeft kunnen gebeuren en hoe reëel een eventuele doorstart is.

Zij willen deze notitie ruim voor de komende agendacommissie d.d. 19 april 2021 in hun bezit hebben en verzoeken deze commissie dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor voor de Raadsvergadering van 29 april 2021.