‘Kringloopboeren geeft veel meer energie’

Foto: Vincent Hartman

Tijdens de boerenprotesten van deze week gingen mijn gedachten terug naar twee bijeenkomsten van vorige week. Wat een contrast.

Jan Overesch Raalte, biodynamisch boer

De eerste bijeenkomst was van Caring Farmers. www.caringfarmers.nl een samenzijn met gelijkgestemde boeren die vinden dat het anders moet.  We zullen anders met onze aarde om moeten gaan. Ook wij als boeren dragen een stuk van de verantwoordelijkheid. Caring Farmers zijn in de volle overtuiging dat de wereld gevoed kan worden op een ecologisch, economisch en sociale verantwoorde manier. Echter dan is een structurele verandering in het huidige systeem (anno 2019) noodzakelijk.

De tweede bijeenkomst was er een van Soil4U  www.soil4u.nl  , landgoedeigenaren en grondgebruikers.  De bijeenkomst had als titel ‘De toekomst begint vandaag’, met als uitgangspunt: Een gezonde bodem is de basis onder ons bestaan. Langdurig eenzijdig grondgebruik, gepaard gaand met toenemend gebruik van kunstmest en pesticiden, heeft op de landbouwgronden een neerwaartse spiraal op gang gebracht van gronduitputting. Reguliere bossen storten in door droogte en insectenplagen, bodems verdrogen, soorten insecten en vogels nemen af, landbouwproductie is kwetsbaar geworden.

Als sprekers, zonder rugzakje, waren uitgenodigd Nick van Eekeren en Frank Verhoeven.

Nick van Eekeren, bodemdeskundige en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut gaf een toelichting over de centrale rol van de bodem in een goed functionerend natuurlijk en biodivers systeem. Het grootste kapitaal van de boeren zit in de bodem. Naast de twee tot drie koeien per hectare boven de grond, zitten er aan gewicht nog vijf koeien onder de grond in de vorm van bodemleven. Dit bodemleven heeft een hekel aan gif en kunstmest en afbouwen is hoogstnoodzakelijk. Ook de keuze van de mestsoort is belangrijk, liever potstalmest dan drijfmest. Boeren in harmonie met de natuur dus, kringlooplandbouw waar de minister naar toe wil.

Frank Verhoeven, van Boerenverstand, vertelde over het verduurzamingsproces met agrarische ondernemers en de consequenties/verdienmodellen die je tegenkomt bij het schakelen naar een kringlooplandbouw.

Alle deelnemers, grondeigenaren en grondgebruikers, waren getroffen door de geweldige presentaties waar je als grondeigenaar of grondgebruiker, jezelf en de aarde gelukkig mee maakt. Wat een energie komt er dan vrij, waar je als gelijkgestemden thuis weer mee aan de slag kunt gaan.

Wat zou het fantastisch zijn als deze sfeer en energie zou kunnen neerdalen op de deelnemers aan de protesten van deze week.

Lees hier ook een interview met Jan Overesch op de dag van de protesten.