Jan Overesch: Glyfosaatverbod kan en je kunt met gemak zonder

Foto: Vincent Hartman

Glyfosaat is een gewasbestrijder die door steeds meer landen, provincies en gemeenten verboden wordt, omdat het vermoedelijk een kankerverwekkend gif is. We schreven er al vaker over. Ook onze landbouwminister heeft Staatsbosbeheer opgeroepen haar pachters het gebruik van glyfosaat te verbieden. Een andere overheid, de Grondkamer, vocht zo’n verbod aan in Brabant, maar in hoger beroep kreeg de Grondkamer ongelijk.

Jan Overesch, biologisch boer, is daar blij mee:

“Op zich is het verheugend nieuws dat de Centrale Grondkamer dit besluit heeft genomen. Maar eigenlijk is het toch logisch dat je als verhurende grondeigenaar regels mag stellen aan de gebruiker, ter bescherming van jouw bezittingen, in dit geval kostbare landbouwgrond. Grond, bodemleven en biodiversiteit laat je toch niet kapot maken door het gebruik van glyfosaat. Ik ken particuliere grondeigenaren die het hun pachters al lang verbieden glyfosaat te gebruiken. En de pachter voldoet hier met graagte aan.

Overheden als de gemeenten en provincie zouden hier het voortouw in kunnen, nee moeten nemen.

Als biologisch boer gebruik ik toch al geen glyfosaat, en dat gaat prima. Laten we elkaar inspireren en helpen om het gebruik van glyfosaat uit te bannen. Er worden her en der in het land demonstraties gegeven richting glyfosaatvrij boeren. Ook bij de biologische boeren kun je altijd terecht voor informatie.

Dat komt de biodiversiteit, het bodemleven, het schone water, enzovoort allemaal ten goede. Ook de beleving van het platteland en de boer zal positiever zijn.

 

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Dag Jan,
    Veel lezers zullen het met je eens zijn. Voor de Raalter politiek ligt dat echter helemaal anders. De Raalter politiek wil weliswaar de schijn wekken dat ze het met ons eens zijn – ik noem maar weer eens die zin van onze super natuurliefhebber wethouder Wagenmans uit diens voorwoord in het gemeentelijke beleidsplan Groen, samen doen!, citaat: “We willen een extra impuls geven aan de biodiversiteit”. In werkelijkheid heeft hij, en in zijn kielzog de hele, let wel de héle gemeenteraad – en daar zijn de dames en heren raadsleden unaniem in gebleken, een enorme broer aan dood. Ze weigeren zelfs over het gebruik van de gifspuit op hun eigen gronden een debat te voeren. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe.
    Tot zover onze fantastische participatiegemeente.
    Ik blijf dit herhalen, zo vaak als dat nodig is. Ik stop daarmee pas wanneer ze het gifgebruik hebben verboden of wanneer ze het bovenvermelde citaat uit dat ironische beleidsplan hebben verwijderd.