Harrie Kiekebosch: Anders denken over de N35, wie pakt de handschoen op?

© PxHere

De N35 bij Raalte wordt nooit vierbaans. Dat is niet zo’n heel ingewikkelde voorspelling. Daarom is het zonde van de toch energie in meer asfalt te stoppen. Je neemt pas een voorsprong op concurrenten als je ze een stap voor bent. Maak van Salland dat stukje Nederland waar ze problemen toekomstgericht oplossen!

Door Harrie Kiekebosch

Wat is de definitie van bereikbaarheid?

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur concludeert in ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ dat er veel te eenzijdig gekeken wordt naar bereikbaarheid. Het gaat steeds maar om meer asfalt, maar er geen oog voor digitale bereikbaarheid en verspreiding van vervoer. Als je knelpunten wil oplossen, moet je dat juist wel doen!

 

Innovatie

Maar dan moet je wel innovatief zijn. Ik schreef al eerder dat je verzamelkantoren zou kunnen inrichten in leegstaande winkelpanden. Plannen voor een fietssnelweg zijn ook een goede stap: geef fietsers voorrang bij verkeerslichten; leg het fietspad niet om de rotonde aan, maar laat de auto die buitenste ring maar pakken; stimuleer de aanschaf van elektrische twee- en driewielers. Als er nu één moment is waarop je die lijn kunt gaan volgen dan is het nu wel: de samenleving is klaar voor anders werken én je kunt het geld dat je gereserveerd hebt voor vierbaans ombuigen naar geld voor innovatie.

Niet vernieuwend

Ik zie die discussie in zijn geheel niet terug op politiek en ondernemersniveau. Daar vinden ze het nog prima dat er files ontstaan met auto’s waar er maar eentje in zit en daar is helemaal geen interesse voor openbaar vervoer. Het lijkt me zinnig dat toch anders te doen, dat je ook een beetje de naam krijgt van een vooruitstrevend stukje Nederland. Is misschien ook wel goed tegen de braindrain?

Vernieuwend Nederland (?)

Je zult zien dat als je de mindset verandert, dat je dan ook tot allerlei andere oplossingen komt. Neem een nieuwbouwwijk: als je die aanlegt met de vraag ‘waar moet er nog een weg komen’ in plaats van ‘waar zullen we nog wat groen doen’ dan krijg je wijken met  verzamelplekken voor auto’s aan de rand. Allemaal op een laadpaal, gevoed vanuit een zonnedak van de parkeerplaats. Een mooie plek om te beginnen met carpoolen. Als je geen tweede auto hoeft, scheelt je dat 400 euro in de maand! Is dat niet een kwart van je parttime-salaris?

Rapport Raad voor de Leefomgeving

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zegt in ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’:
– Stop met het dominant faciliteren van mobiliteit, maar kijk eerst naar verstedelijking, veiligheid en klimaat.
– Doe veel meer aan gedragsbeïnvloeding, spreiding van mobiliteit, digitale bereikbaarheid en slim ruimtelijk ontwerp.

De Tweede Kamer had ‘De Raad voor de leefomgeving’ om het rapport gevraagd. Die wil er landelijk, regionaal en lokaal mee aan de slag.

Welke lokale politicus durft de vinger op te steken om de vraag te stellen of dat nieuwe proces hier kan beginnen?