Gemeente Raalte helpt schulden zo snel mogelijk aan te pakken

© PixaBay

Geldzorgen hebben een grote invloed en kunnen je leven beheersen. Daarom is het belangrijk om schulden zo snel mogelijk aan te pakken. Sinds de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is het voor gemeenten makkelijker om al in een vroeg stadium hulp te bieden bij schulden.

Door eerder met inwoners in gesprek te gaan wil de gemeente voorkomen dat schulden uit de hand lopen. De gemeente Raalte werkte hiervoor al samen met een aantal zogenaamde signaalpartners. Vanaf nu wordt samengewerkt met meer organisaties. Signaalpartners zijn bijvoorbeeld woningverhuurders, zorgverzekeraars en energiebedrijven.

Hulp op maat

‘Betalingsachterstanden kunnen een teken zijn van geldproblemen. Daarom zoeken we als gemeente actief contact. Onze consulenten schuldhulpverlening bieden hulp op maat bij geldzorgen en voorkomen zo samen met de inwoner dat de schulden groter worden,’ legt wethouder Gerria Toeter uit.

Veel mogelijkheden om te helpen bij geldzorgen

De consulenten schulddienstverlening kijken of er nog financiële regelingen zijn waar inwoners gebruik van kunnen maken. Als het nodig is kunnen ze ook helpen met een traject bij de schuldhulpverlening. De consulenten van de gemeente Raalte zijn te bereiken via info@raalte.nl of telefonisch: 06 239 405 60 (Lilian Hultink) 06 108 066 56 (Bertha Bonthuis)

Zoek op tijd hulp

Wethouder Gerria Toeter doet tot slot de oproep: ‘Veel mensen met geldzorgen weten niet dat je al snel hulp kunt vragen. Als je er op tijd bij bent, is drempel minder hoog om aan de slag te gaan met je geldzaken. Geldproblemen zorgen ook voor schaamte. Ik wil iedereen oproepen om zo snel mogelijk aan de bel te trekken zodat je weer grip krijgt op je eigen geldzaken.’

Rondkomen in Raalte

Ook als er nog geen sprake is van schulden, is er binnen de gemeente Raalte hulp beschikbaar.

Humanitas Raalte helpt om financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Ook geven ze ondersteuning aan mensen met een minimum inkomen. Kijk hiervoor op www.humanitasraalte.nl.

Op https://www.kr8vanraalte.nl/onderwerp/rondkomen-in-raalte is een overzicht te vinden met de hulp die er is op het gebied van rondkomen.

Over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Per 1 januari 2021 is de wetswijzing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden een wettelijk taak voor gemeenten geworden. Zij hebben de taak om hulp aan te bieden bij betalingsachterstanden en  daarover afspraken te maken met schuldeisers van vaste lasten, zoals zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven en woningcorporaties.  Ook moeten zij alle signalen van betalingsachterstanden die zij ontvangen opvolgen. Door vroegsignalering kunnen gemeenten voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten