Gosse wil alleen meedenken over bezuinigen, als hij bij een overschot ook mee mag praten

De gemeente Olst-Wijhe stuurde elke woonadres een brief. Dat de gemeente moet bezuinigen. 2,5 miljoen euro. Per jaar? Dat denk ik. En de gemeente is benieuwd naar onze mening. Daarom kunnen we meedenken. Over waarop wel en niet bezuinigd kan worden.

Door Gosse Jongstra

Nogal moeilijke vraag

Het lijkt een beetje op de vraag: welke van je vijf vingers wil je afgehakt hebben. Want na alle voorgaande bezuinigingen gaat dit echt wel pijn doen. Nou ligt de aanleiding wel grotendeels buiten de invloed van de gemeente. De tekorten zijn namelijk ontstaan, doordat het Rijk een aantal jaren geleden duur beleid over de schutting heeft gegooid, plompverloren in de tuin van de gemeenten. Met de mededeling: dat kunnen jullie beter uitvoeren, maar jullie krijgen er wel veel minder geld voor. Het gaat om Jeugdzorg en de Wmo, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeenten, echt allemaal, zitten nu met de gebakken peren van uit de hand lopende uitgaven, die ze niet zelf kunnen en mogen verminderen. Wettelijke taken zijn het. De bezuinigingen zijn dus niet het gevolg van wanbeleid van de gemeente.

Helpt meedenken?

Goed, terug naar het meedenken. Ik herinner me een eerdere, vergelijkbare, exercitie. Ik denk dat het in de tijd van de kredietcrisis rond 2008 was. De gemeente moest ook toen bezuinigen. Bewoners werd gevraagd om mee te denken over mogelijkheden tot bezuinigingen en efficiënter werken. Er waren bijeenkomsten met groepjes bewoners. Allerlei ideeën werden aangedragen. Bezuinigingen werden uitgevoerd en er was daartegen toen weinig weerstand. Ik weet nog dat mijn efficiencyvoorstellen niet zijn meegenomen.
Jaren later was er in de gemeente ook wel sprake van overschotten en meevallers. Ik kan me niet actief herinneren dat ik toen door de gemeente gevraagd ben om mee te denken over de besteding daarvan. Daar wringt toch iets.

Moeilijke gewetensvragen

Nu lijkt me de situatie van de gemeente nogal nijpend. Moet ik meewerken aan die amputatie van voorziening A of voorziening B? Of kan ik ook anders kijken: zal ik meewerken aan behoud van voorziening A, omdat ik die belangrijk voor ons allen vind. Ik neig nu naar het laatste, dus vul ik de keuzelijsten in en daarnaast geef ik me op voor een – online – bijeenkomst. Maar… dit alles wel onder één voorwaarde. En die zou ik het liefst zwart op wit zien: zodra er weer sprake is van een overschot op de begroting, wil ik ook meepraten over de besteding van dat geld. In slechte tijden mijn ideeën vragen, dan ook in goede tijden.

Ik roep u op om ook in te gaan op de uitnodiging van de gemeente. Denk mee. En, uiteraard, onder dezelfde voorwaarde!

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten