“Een homostel dat in Raalte niet meer hand in hand loopt”

Raalte gaat onderzoeken waar discriminatie voorkomt en hoe dat aangepakt kan worden. De voltallige raad heeft gisteren een motie daarover van GemeenteBelangen aangenomen. Deze fractie constateert uit eigen onderzoek dat “discriminatie helaas nog te veel en te vaak voorkomt.”

Door Irene Weertman-Halfwerk

Voorbeelden die we te horen kregen is dat Mohammed geen stageplaats kan krijgen terwijl Joris 2 weken laten wel een stageplek aangeboden krijgt. Jongeren die uit de gemeente zijn vertrokken vanwege het feit dat zij “anders zijn”, een homostel dat met elkaar afspreekt over straat niet hand in hand te lopen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de verhalen die wij hebben gehoord”.

GemeenteBelangen streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen in Raalte gelijke kansen moet hebben. Het tegengaan van discriminatie is daarom van groot belang waarbij bewustwording een belangrijke eerste stap is.

Het college gaat nu in samenwerking met een delegatie uit de raad met onder meer de doelgroep en andere betrokkenen, zoals onderwijs, ondernemers, geloofsgemeenschappen en politie, in gesprek. Uitkomsten en aanbevelingen worden aan de raad teruggekoppeld.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten