Duitsland verbiedt glyfosaat: “doodt alles wat groen is”

Duitsland gaat het gebruik van glyfosaat verbieden. Vanaf 2024 mag het niet meer gebruikt worden. Milieuminister Schulze: “Glyfosaat doodt alles wat groen is en ontneemt daarmee de insecten het leefgebied.”

In Salland woedt de roundupdiscussie ook. Olst-Wijhe verbiedt pachters van gemeentegrond het te gebruiken. Raalte zegt dat pachters het niet gebruiken en dat er dus geen verbod hoeft te komen. Mensen als Hans de Kort stellen dat je het juist daarom dus ook gewoon kunt verbieden. Groot grondbezitter IJssellandschap geeft ons ondanks misschien wel tien keer vragen geen antwoord op de vraag wat hun standpunt is in het roundupgebruik.

Intussen zijn ze er in Duitsland dus nu klaar mee. Daar wachten ze een standpunt van de Europese Unie niet meer af. “We willen de habitat van insecten te beschermen. Natuurbeschermers hebben hier al lange tijd naartoe gewerkt. Glyfosaat doodt alles wat groen is en ontneemt daarmee de insecten het leefgebied”, aldus Schulze.

Vicieuze cirkel
Roundup wordt gebruikt om ‘groenbemesters’ te doden. De vicieuze cirkel is knap lastig. Boeren gebruiken bestrijdingsmiddelen om gras en maïs optimaal te laten groeien. Dat drukt de kosten, wat hard nodig is voor de vaak lage verkoopprijs. Om bloemen en kruiden te weren worden neonicotinoïden gebruikt. Gras is eenzaadlobbig en bloemen zijn tweezaadlobbig. Neonicotinoïden vernietigen de bloemen (en ook insecten) en laten het gras staan.

En dan heb je ook nog gecoate maïszaden. Daar zit de pesticide al als een laagje om de zaden heen, gecertificeerd en al, met de verkooprechten bij Bayer en dat soort bedrijven. De maïs is zelfs voor sommige pesticiden resistent gemaakt, zodat je bijvoorbeeld zonder verdere gevolgen kunt spuiten tegen een ander grassoort zoals hanenpoten.

Om te voorkomen dat die bestrijdingsmiddelen in het grondwater komen en een bedreiging vormen voor waterorganismen, proberen ze uitspoeling van de bodem tegen te gaan door bijvoorbeeld rogge te zaaien na de maïsoogst. Dat heet een groenbemester. Maar voor nieuw gebruik van het land moet die rogge er weer af. Dat ploegt de boer niet onder, uit tijdwinst wordt roundup gebruikt. Dat is een pesticide. Om te voorkomen dat dat in het grondwater tere… dan ben je weer aan het begin van de cirkel.

Kruidenrijk grasland
Als je niet spuit krijg je vanzelf een kruidenrijk grasland. Margriet, boterbloem, koekoeksbloem, pinksterbloem, tientallen soorten kom je er dan tegen. Maar ja, dan heb je dus minder opbrengst van je land. Hoe meer je het verschraalt, hoe meer kruiden, hoe beter het is voor insecten. Maar tegelijk: hoe minder het land oplevert. In tien jaar haal je er wel de helft minder voedsel voor je vee vanaf.

Tags