Denne van Knöldert: kuddegedrag

In de auto vreug ik mie of, of het al tied was de roetenwissers an te zetten of det ik het ondanks de beginnende rea’ng nog wel goed konne ziene. En terwijl ik doar oaver noa an het denken was, had ik mie de roetenwissers an ezet.

Door Denne van Knöldert

Ik vind det een heel interessant proces. Det ik ergens oaver noadenke en nog vöardet ik uut edacht benne, det d’r ergens in mien lichaam het besluut ‘enömm is zonder mie doar van op de heugte te stellen.

Det noadenken oaver wel of niet de roetenwissers an schöt alle kanten op.
– as ik de wissers te vrog an zette piept det zo naar.
– piepende roetenwissers sliet harder.
– mar ik heb een lease-auto dus slietende roetenwissers is vöar mie niet duurder.
– mooi öm te ziene hoe een rea’ngdruppel oaver de roete noar boa’m kröp.
– as straks die roetenwissers wél anstoat, wul ik niet neurotisch probearen det ze noar beneden bent, precies tussen twee reflectorpöalties in.
– wrum hebt alle auto’s niet precies dezelfde roetenwissers. Ien soart is toch het beste?

En dan zo iniens zie ik de roetenwissers hen en wearömme goane. Heb ik ze zelf an ezet…

Ik las doar een mooi onderzuuk oaver in het boek ‘de ultieme kudde’. Het schient zo te weane det wie altied earst iets doet en dan pas beslist det wie det goat doene. Neurologisch onderzuuk toont an det iemand earder zien vinger beweagt dan det e bedenkt det te goan doene. Het giet öm een fractie van een fractie van een seconde, mar toch…

Wie past de argumenten an, an wat wie doet, zeg het boek, en döarumme denkt wie det wie earst denkt an doet. Zo schient wie zunnepanelen op het dak te leng ömdet de buurman ze ok op het dak hef ling: dom kuddegedrag. Mar achterof denkt wie det wie völle bettere argumenten hebt. Det det goed is vöar het milieu of ömdet det better is vöar de portemonnee.

Blif de vroage wrum ik de roetenwisser anzetten. Vermoedelijk ömdet ik niks mear zagge…

2 reacties

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Denne, hele goede observatie. Stijgende trend, individualiteit kan niet meer. Bijna alle mannelijke wezens met kort haar met een teruggegeld kuifje, degene die open staan voor integratie met nieuwe medelanders voorzien van korte baardjes en degenen die niet open staan voor de signalen trieste lange baarden. De leukste vrouwen proberen te voldoen aan allerlei Instagram standaarden waar de vrouwen lang en sluik haar hebben. In het Media Park in Hilversum staat volgens mij een speciale pers allerlei blondjes uit te braken. Eén idioot hoeft maar iets geks te doen of de halve wereld volgt. Jammer dit verlies aan oorspronkelijkheid en kritisch oordeel. Maar gelukkig zijn er altijd golfbewegingen in de geschiedenis.

    • Oaver het mediapark: ik heb ‘ns ‘ehöard det GTST allenig mar bestiet öm genog BN’ers te he’mm vöar de eenheidsworst-tv-spellegies.

      Trouwens, oarspronkelijk weane in Roalte is zo makkelijk nog nie, doar is het dorp te dorps vöar. Gek genog bint Wiehe, Olst en Dalfsen völle vöaruutstrevender, is mien gevuul