Dat uitbaggeren van de sloten, hoe ecologisch is dat eigenlijk?

Dat uitbaggeren van de sloten, hoe ecologisch is dat eigenlijk? Die vraag kregen we binnen en we hebben hem voorgelegd aan waterschap Drents Overijsselse Delta. Daar zijn ze zeer intensief met dat vraagstuk bezig, bleek uit antwoord van Herald van Gerner

Door Herald van Gerner

“Uiteindelijk gaat het om een zo goed mogelijke balans te vinden. Want aan- en afvoerfunctie moet behouden blijven. Dat was nog een behoorlijke puzzel, maar we hebben hem uiteindelijk wel gelegd. Aan het leggen van die puzzel werkten aan de ene kant van de tafel ecologen, aan de andere kant van de tafel zat de buitendienst die maait en baggert. Het gaat daarbij ook om begrip voor elkaars standpunten. Samen is gezocht naar de beste manier van werken, zodat we als waterschap én werken volgens ecologische richtlijnen én een goede aanvoer en afvoer van water behouden blijft.

Die ecologische richtlijnen zijn vastgelegd in een gedragscode die wordt toegepast op de nieuwe Natuurwet. Het is een voorgeschreven werkwijze. Wij werkten als waterschap al op die manier, nog voordat de gedragscode officieel werd ingesteld. Denk daarbij aan het op bepaalde plekken laten staan van begroeiing. Vissen hebben dan een plekje waar ze naar toe kunnen vluchten of kunnen schuilen. Ook aanpassen van snelheid van maaien en baggeren kan helpen. Hebben de vissen meer tijd weg te komen. Uit onderzoek blijkt dat dit werkt en dat er minder vissen ‘op de kant’ komen.

Als waterschap willen we goed werk leveren voor mens en dier. Natuurbewust werken hoort daarbij. Uiteraard wel in combinatie met het zorgen voor een goede wateraan- en afvoer.”

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten