D66 Raalte heeft vertrouwen in bijstandsbeleid gemeente Raalte

D66 fractievoorzitter Peter Moorman heeft het College van Burgemeester & Wethouders van Raalte vragen gesteld over de toepassing van sancties en boetes voor mensen met een bijstandsuitkering naar aanleiding van de zgn. “boodschappenboete”, waarover landelijk veel ophef is ontstaan. D66 is van mening dat de huidige regelgeving is doorgeschoten en is gebaseerd op wantrouwen. D66 wilde weten hoe de gemeente omgaat met de “inlichtingenplicht” en of het college voldoende maatwerk biedt.  

Participatiewet
Er is veel discussie over hoe overheden moeten omgaan met publieke middelen. Uiteraard moet misbruik hard worden aangepakt maar mag men in individuele gevallen waar mensen het water aan de lippen staat weer niet te streng optreden. Sinds 2015 voeren de gemeenten de Participatiewet uit. Toen ontstond er meer ruimte om bij de uitvoering van  de regelingen voor het sociaal domein niet alleen naar wetgeving en regels te kijken, maar ook naar de situatie van de individuele inwoner zoals mogelijke schuldenproblematiek, sociale problemen en woonsituatieruimte. Op basis van deze criteria probeert de gemeente altijd met een op maat gesneden oplossing te komen. Natuurlijk wel gebonden aan de wettelijke regels. Een en ander werd vastgelegd het Transformatieplan Sociaal Domein.

Vertrouwen is de basis maar controle is nodig
Bij de uitvoering van de Participatiewet, maar ook bij de WMO en Jeugdwet vertrouwt het College erop dat de inwoners zich aan de regels houden en hun verplichtingen nakomen. Regelmatig wordt gecontroleerd of dit vertrouwen niet beschaamd wordt. Wanneer hierover twijfels ontstaan wordt onderzocht of iets een vergissing was of kwam door onduidelijke regels en wordt de inwoner in overleg in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in opzet, grove schuld, normale verwijtbaarheid en verminderde verwijtbaarheid. Wanneer welbewust de regels werden geschonden zal natuurlijk hard opgetreden worden.

Maatwerk
Binnen de Participatiewet is beperkt maatwerk mogelijk en kunnen eventuele boetes vastgesteld worden in overeenstemming met de ernst van de overtreding van de regels. Ook kan soms alleen een schriftelijke waarschuwing gegeven worden.

Boetes
Er zijn boetes uitgedeeld in verband met het schenden van de inlichtingenplicht. Meestal het niet doorgeven van inkomsten of onjuiste opgave van de woonsituatie.

De conclusie van D66 is dat de Gemeente Raalte binnen de wettelijke mogelijkheden haar inwoners voldoende persoonlijk behandelt bij de uitvoering van sociale wetgeving.