Burgerberaad ondersteunt politiek bij gevoelige kwesties. Deventer in gesprek hierover

(c) Extinction Rebellion

Op 20 april werd in Deventer gepraat over een Burgerberaad als ondersteuning op de lokale politiek. Voor de live cast kwamen Annette Nobuntu Mul (Ubuntu Society), Mirjam de Pagter (G1000) en Bestuurskundige Beau Warbroek (UT) bij elkaar. Gespreksleider Richard Engelfriet bevroeg zijn gasten voor de camera over nut en de noodzaak van lokale Burgerberaden. Ruim zeventig mensen, waaronder lokale politici van diverse partijen, namen deel via de chat. De avond werd georganiseerd door Saxion Studium Generale in samenwerking met Extinction Rebellion Deventer. Op 20 mei wordt er verder gepraat over een Burgerberaad in Deventer.

‘Laat burgers politici helpen: organiseer een Burgerberaad’, kopte NRC Handelsblad afgelopen najaar. Er volgde een storm aan publiciteit over het Burgerberaad en een landelijke motie gevolgd door een onderzoek naar de werking van burgerforums voor het klimaat. Ook op lokaal niveau wordt het Burgerberaad nu alom erkend als middel ter ondersteuning van de lokale politiek. In Nederland zijn al 27 trajecten doorlopen, geeft G1000 aan, deze stichting begeleidt lokale burgerberaden en burgertoppen.

Hoe werkt een Burgerberaad?

Hoe werkt een Burgerberaad precies in de praktijk? Wat vraagt het van het lokale bestuur en welk probleem lost het op? De sprekers waren het er over eens dat een Burgerberaad een aanvulling kan zijn op de gangbare politieke besluitvorming. Zeker als die hapert bij lastige vraagstukken, zoals de energietransitie. Een door het lot gekozen groep burgers – die samen bovendien een afspiegeling vormen van de samenleving – kan dan uitkomst bieden.

Dialoog essentieel bij moeilijke kwesties

Annette Nobuntu Mul benadrukte dat het bij moeilijke vraagstukken essentieel is om de aandacht te verschuiven van het individuele naar het gezamenlijke belang. Mirjam de Pagter gaf op haar beurt aan dat zo’n verschuiving wordt vergemakkelijkt als ogenschijnlijke tegenstanders niet met elkaar in debat gaan, maar een dialooggesprek voeren. Belangrijke instrumenten daarbij zijn: goed naar elkaar leren luisteren en verdiepende vragen stellen. Beau Warbroek (Universiteit Twente, Scientists4Future Deventer) vulde aan dat een Burgerberaad de gemeente Deventer ook bij de energietransitie kan helpen. Het kan zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid van inwoners. Via de chat kwam het gesprek op de moed die politici moeten opbrengen om een deel van de controle los te laten, om burgers meer ruimte te geven voor het aandragen van oplossingen.

Op 20 mei: G1000 Burgerberaad Café

Het gesprek is terug te zien op youtube.com/studiumgeneralesaxion. Op 20 mei om 20:00 uur volgt een G1000 Café: een online vervolg over de mogelijkheid van een Burgerberaad Klimaat in Deventer. Wie wil deelnemen, kijkt op: g1000.nu/blog/deventer-wil-een-burgerberaad-klimaat-20-mei-g1000cafe. Op de hoogte blijven en aanmelden kan via een mail aan: BurgerberaadDeventer@gmail.com