Bioboer Jan Overesch: sanering landbouw gaat niet lukken met de partijen die het probleem veroorzaakten

Foto: Vincent Hartman

Als de agrarische sector echt wil saneren, moet je dat niet doen met de partijen die de problemen veroorzaakt hebben. Dat is een van der reacties van Jan Overesch, bevlogen bioboer. Overesch reageert in dit artikel op de herstructureringsplannen van de agrarische sector van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel.

Bolscher denkt vooral aan opkopen van boeren.  “Denk daarbij aan een verduurzamingsregeling, een opkoopregeling, een omschakelfonds en mogelijke fondsen voor extensivering.”

Door Jan Overesch

Politieke deskundigheid
Het verhaal van Gert Harm ten Bolscher zal goed bedoeld zijn. Maar de ondeskundigheid van de politiek spat er van af. Je kunt geen mooie praatjes blijven verkopen en de boel ophemelen. “Hoog kennisniveau en slimme handelsgeest” ten spijt.

Omslag landbouw
De landbouwproductie zal drastisch moeten veranderen. Dat zal niet lukken met partijen welke het probleem veroorzaakt hebben zoals LTO, NAJK, CDA, VVD, CU, SGP, enz. Deze partijen zitten verstrengeld in hun (eigen) belangen en achterkamertjes- afspraken. Helaas is ook het NAJK, de club van jonge boeren, in handen van en wordt gesponsord door erfbetreders als voerverkopers, accountants, machine-verkopers en banken.

Onderwijs
Ook het landbouwonderwijs heeft bijgedragen aan de huidige situatie. Ook daar is alles gericht op grote aantallen, lage kostprijzen, intensief, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Consumenten
Zolang we tussen de 75 a 93% van de productie exporteren kun je de Nederlandse consument niet de schuld geven dat ie te weinig betaalt!

Echte oplossingen
Dat de provincie Overijssel investeert in een erven-coach is eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Er zal veel meer ingezet moeten worden op het veranderen van de productie waardoor veel van het leed onder de boeren kan worden  voorkomen.

Wat denkt Gert Harm ten Bolscher te bereiken met deze voorstellen? Van hem ook geen woord over een duurzame landbouw die al 50 jaar laat zien dat het werkt: Biologische Landbouw!

Onze houding t.o.v. de natuur zal eindelijk eens moeten veranderen. Maar we handelen er nog niet naar, getuige de wijze waarop we de natuur nog steeds achteloos benaderen en gebruiken voor korte termijn eigengewin met drastische gevolgen voor onze leefomgeving.

Het zal vanaf nu echt moeten gaan over boeren in harmonie met de natuur. Dierwelzijn, biodiversiteit, bodemleven, schone lucht en water, enz. zullen hoog in het vaandel moeten staan. Dan krijgt de burger ook weer begrip voor de situatie en zal de boer weer gewaardeerd worden zoals hij of zij verdient.

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Het beleid van de overheid in zijn algemeenheid – en vooral van de provinciale en gemeentelijke – is er blijkbaar op gericht de oplossingen van de milieuproblemen in de landbouw zo veel mogelijk vooruit te kunnen schuiven. Maar gelukkig hebben we in Nederland nog rechters die de foute beslissingen corrigeren. Er is maar één oplossing en dat is grondgebonden landbouw, in harmonie met de natuur. Ik ben het helemaal met u eens.